صنوف مزاحم شیمیایی فروشان و اوراق کنندگان خودرو از شهر منتقل می‌شوند

صنوف مزاحم شیمیایی فروشان و اوراق کنندگان خودرو از شهر منتقل می‌شوند

چهارشنبه ۱۴ خرداد - اجتماعی

مدیرعامل شرکت صنایع و مشاغل شهر از برگزاری جلسه مشترک با اتاق اصناف تهران با محوریت انتقال صنوف آلاینده از شهر خبر داد و گفت: در این جلسه پیرامون عملکرد اتحادیه ها و اتاق اصناف گفت و گو شد.