ضرورت بیشتر تولید دخانیات در بازار کشور  

ضرورت بیشتر تولید دخانیات در بازار کشور  

جمعه ۲۶ دی - اقتصادی

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز شرکت دخانیات در بازار حضور قوی ندارد، تصریح کرد: اگر چه در روند تولید رو به جلو هستیم و در ۶ ماهه اول در تولید رشد خوبی را شاهد بودیم، اما نسبت به برنامه‌های خودمان هنوز عقب هستیم و تامین نقدینگی می‌تواند به ما کمک کند حتی از برنامه ها پیشی بگیریم.