ضرورت مشخص شدن گفتمان و تشکیلات مهمانان اخیر شبکه افق

ضرورت مشخص شدن گفتمان و تشکیلات مهمانان اخیر شبکه افق

سه‌شنبه 14 ژانویه ساعت 12:12 - سیاست

معاون ارتباطات و اطلاع رسای دفتر رییس جمهور بر مشخص شدن گفتمان و تشکیلات مهمانان اخیر شبکه افق که به گفته و یبرای شهروندان خط و نشان کشیدند تاکید کرد.