طراحی و تولید نسل جدید لباس‌های ویژه کادر درمان و پزشکی کشور

طراحی و تولید نسل جدید لباس‌های ویژه کادر درمان و پزشکی کشور

چهارشنبه ۲۰ فروردین - سیاست

وزیر دفاع با اشاره به نامگذاری شعار سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید» بر افزایش سریع ظرفیت تولید ماسک، مواد ضدعفونی کننده، تولید لباس های ویژه کادر درمانی، تجهیزات بیمارستانی و سایر اقلام مورد نیاز مجموعه بهداشت و درمان کشور تأکید کرد.