طراحی پادری هوشمند خشک کننده و ضدعفونی کننده

طراحی پادری هوشمند خشک کننده و ضدعفونی کننده

سه شنبه ۲۵ خرداد - سیاست

دانش آموزان دبستان پسرانه سما بندرعباس، پادری هوشمند خشک کننده و ضدعفونی کننده را به ثبت ملی رساندند.