طرح تخفیف باغ کتاب اجرا نخواهد شد

طرح تخفیف باغ کتاب اجرا نخواهد شد

جمعه ۱۳ تیر - علمی

طرح تخفیف باغ کتاب تهران به‌منظور “رعایت اصول پیشگیری از بیماری کووید ۱۹” اجرا نخواهد شد.