طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی برگشت خورد

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی برگشت خورد

سه شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۰۴:۴۷ - اقتصادی

شورای نگهبان به طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور ایراداتی را وارد کرد و آن را به مجلس بازگرداند.