طرح سوال از وزیر راه درباره هک شدن اطلاعات سازمان بنادر

طرح سوال از وزیر راه درباره هک شدن اطلاعات سازمان بنادر

شنبه ۲۷ دی - اقتصادی

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال از وزیر راه درباره هک شدن اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی و انتشار آن به بیرون خبر داد.