ظریف: اقدام نظامی علیه ایران به جنگی تمام عیار می‌انجامد

ظریف: اقدام نظامی علیه ایران به جنگی تمام عیار می‌انجامد

پنج شنبه ۲۸ شهریور ساعت ۱۲:۵۳ - سیاست

محمدجواد ظریف با بیان اینکه هرگونه اقدام نظامی علیه ایران به جنگی تمام عیار منجر خواهد شد، تاکید کرد: ما خواهان جنگ و درگیری نیستیم.