عابدینی: حریف ژاپنی حتی جواب سلام من را نداد

عابدینی: حریف ژاپنی حتی جواب سلام من را نداد

چهارشنبه ۱۴ خرداد - ورزشی

تهران- ایرنا- کاپیتان تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر گفت: پیش از المپیک ۲۰۱۲ لندن در دنیای شمشیربازی آنچنان معروف نبودم. در مسابقات گزینشی این المپیک حریف ژاپنی حتی جواب سلام من را نداد اما با شکست او در توکیو جواز حضور در لندن را کسب کردم.