عارف باید استعفای خود را به شورای سیاستگذاری اعلام می‌کرد

عارف باید استعفای خود را به شورای سیاستگذاری اعلام می‌کرد

دوشنبه ۲۰ مرداد - سیاست

دبیرکل انجمن اسلامی معلمان گفت: عارف باید جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان را تشکیل می داد و استعفای خود را اعلام می‌کرد.