عبدالوهاب شهیدی در بیمارستان بستری شد

عبدالوهاب شهیدی در بیمارستان بستری شد

چهارشنبه ۲۶ خرداد - اقتصادی

عبدالوهاب شهیدی ـ هنرمند پیشکسوت موسیقی کشورمان ـ به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.