عربستان به زودی شعب دانشگاه‌های خارجی در کشورش را افتتاح می‌کند

عربستان به زودی شعب دانشگاه‌های خارجی در کشورش را افتتاح می‌کند

شنبه ۰۹ اسفند - علمی

گزارش‌ها حاکی از آن است که عربستان به دنبال جذب دانشگاه‌های معتبر خارجی برای افتتاح شعبه در این کشور است.