عروسک‌های مکاترونیک وارد نمایشنامه‌ها می‌شوند/ساخت نمونه اولیه تا ۶ ماه آینده

عروسک‌های مکاترونیک وارد نمایشنامه‌ها می‌شوند/ساخت نمونه اولیه تا ۶ ماه آینده

شنبه ۲۷ دی - علمی

یکی از شتابدهنده‌های حوزه فناوری‌های هنری با امضای قراردادی با معاونت علمی ریاست‌جمهوری در حال توسعه عروسک‌های مکاترونیک است که به گفته آنها از این عروسک‌ها در نمایش‌های خیابانی می‌توان بهره برد و انتظار می‌رود تا ۶ ماه آینده از این عروسک رونمایی شود.