عقاب‌های خردادی چگونه پرواز کردند؟

عقاب‌های خردادی چگونه پرواز کردند؟

جمعه ۰۱ مرداد - اقتصادی

در هر ماه از سال‌های جنگ تحمیلی و پس از آن، تعدادی از تیزپروازان کشورمان به شهادت رسیدند. در خردادهای هر سال تعدادی از خلبانان جاویدنام میهن به شهادت رسیدند که مروری کوتاه بر زندگی چند تن از آنها خواهیم داشت.