علت ریزش بخشی از دیوار قلعه پرتغالی‌های جزیره هرمز چیست؟

علت ریزش بخشی از دیوار قلعه پرتغالی‌های جزیره هرمز چیست؟

دوشنبه ۲۴ خرداد - اقتصادی

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان به بیان جزئیات ریزش بخشی از دیوار قلعه پرتغالی‌های جزیره هرمز پرداخت.