علت سرد شدن ناگهانی زمین در ۱۳ هزارسال پیش چه بود؟

علت سرد شدن ناگهانی زمین در ۱۳ هزارسال پیش چه بود؟

سه شنبه ۰۷ بهمن - علمی

یکی از سوالاتی که ذهن محققان را درگیر کرده بود این بود که آیا در اواخر آخرین عصر یخبندان در حدود ۱۳ هزار سال پیش که یخسارهای کانادا در حال ذوب شدن بودند، تأثیر فرازمینی رخ داده است و باعث خنک شدن ناگهانی نیمکره شمالی زمین شده است یا خیر.