علیرضابیگی: اصلاح قانون انتخابات از اولویت‌های اصلی کمیسیون شوراهاست

علیرضابیگی: اصلاح قانون انتخابات از اولویت‌های اصلی کمیسیون شوراهاست

جمعه ۱۳ تیر - سیاست

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که اصلاح قانون انتخابات و پیگیری عدم اجرای قانون مدیریت بحران در مواجهه با کرونا از جمله مسائلی است که کمیسیون شوراها باید در ظرف چند ماه آینده آن را دنبال کند.