علی لطیفی رسماً سرمربی گل‌ریحان البرز شد

علی لطیفی رسماً سرمربی گل‌ریحان البرز شد

چهارشنبه ۰۷ آبان - ورزشی

علی لطیفی با عقد قراردادی به طور رسمی به عنوان سرمربی گل‌ریحان البرز معرفی شد.