علی مرادزاده معاون فرهنگی سازمان بسیج اساتید کشور شد

علی مرادزاده معاون فرهنگی سازمان بسیج اساتید کشور شد

چهارشنبه ۲۲ خرداد ساعت ۱۲:۰۷ - سیاست

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در حکمی علی مرادزاده را به سرپرستی معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان منصوب کرد.