عوامل مؤثر بر سرعت شیوع کرونا

عوامل مؤثر بر سرعت شیوع کرونا

جمعه ۰۱ مرداد - سیاست

محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با انجام پژوهشی دریافتند که شاخص‌های متعددی از جمله میزان باروری عمومی، سرانه مصرف انرژی و سوخت، مطالعه، تورم و رشد اقتصادی می‌تواند بر سرعت انتشار کووید-۱۹مؤثر باشد.