عکاسی چقدر برای کیارستمی جدی بود؟

عکاسی چقدر برای کیارستمی جدی بود؟

شنبه ۲۹ خرداد - اقتصادی

ژان میشل فرودون ـ عکاس، محقق سینما و رئیس سابق کایه دو سینما ـ یکی از سمبل‌های فرهنگی کشور فرانسه محسوب می‌شود. او در یک نشست مجازی درباره نگاه عباس کیارستمی ـ هنرمند فقید ایرانی ـ به عکاسی و نگاه واحد او در فیلم سازی، عکاسی و شعر صحبت کرد.