فراخوان ارسال مقاله به سومین همایش یادمان علامه طباطبائی

فراخوان ارسال مقاله به سومین همایش یادمان علامه طباطبائی

پنج شنبه ۰۶ آذر - علمی

سومین همایش علامه طباطبائی با موضوع اندیشه‌های فقهی و حقوقی مفسر قرآن کریم علامه طباطبایی (ره) در آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود.