فراخوان جشنواره کهن‌آواهای تنبور و موسیقی کردی

فراخوان جشنواره کهن‌آواهای تنبور و موسیقی کردی

شنبه ۲۹ خرداد - اقتصادی

پنجمین دوره جشنواره کهن‌آواهای تنبور و موسیقی کردی فراخوان خود را برای علاقه‌مندان موسیقی منتشر کرد.