فراخوان پروژه کاری پژوهشی در نهاد کتابخانه‌های عمومی

فراخوان پروژه کاری پژوهشی در نهاد کتابخانه‌های عمومی

دوشنبه ۲۴ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- فراخوان اولین پروژه کاری شبکه پژوهشگران و متخصصان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منتشر شد.