فرماندار خاش: علیرغم اعلام وضعیت هشدار شاهد برگزاری تجمعات هستیم

فرماندار خاش: علیرغم اعلام وضعیت هشدار شاهد برگزاری تجمعات هستیم

چهارشنبه ۲۰ فروردین - اجتماعی

فرماندار خاش سیستان و بلوچستان گفت: علیرغم اعلام وضعیت هشداری در این شهرستان شاهد رفت و آمدها و برگزاری تجمعات هستیم، بنابراین استفاده از قوه قهریه را در شرایط کنونی لازم می دانیم.