فرود مجدد فضاپیمای “هایابوسا ۲” بر سیارک “ریوگو”

فرود مجدد فضاپیمای “هایابوسا ۲” بر سیارک “ریوگو”

پنج شنبه ۲۰ تیر ساعت ۱۲:۰۴ - علمی

صبح امروز فضاپیما ژاپنی “هایابوسا ۲” (Hayabusa۲) مجدداً و برای بار دوم موفق به جمع آوری داده از سیارک “ریوگو۱۶۲۱۷۳” (۱۶۲۱۷۳ Ryugu) شد.