فریاد بی‌صدای اَنترن‌ها از جهان به گوش‌می‌رسد!

فریاد بی‌صدای اَنترن‌ها از جهان به گوش‌می‌رسد!

دوشنبه ۲۴ خرداد - سیاست

میزان فرسودگی شغلی، افسردگی و در نهایت خودکشی پزشکان جوان، در این روزها که جهان با ویروسی به نام “کرونا” دست و پنجه نرم می‌کند، طی ۵۰ سال اخیر تقریباً بی‌سابقه بوده است، به نحوی‌ که در سراسر جهان، شاهد خودکشی اَنترن‌های پزشکی(کارورزان) در برخی از کشورها هستیم.