فعالیت ۳۱ شعبه دادگاه تجدید نظر در استان اصفهان

فعالیت ۳۱ شعبه دادگاه تجدید نظر در استان اصفهان

چهارشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۰:۳۹ - سیاست

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ۳۱ شعبه فعال دادگاه تجدید نظر در استان اصفهان فعال است که به زودی ۱۰ شعبه دیگر راه‌اندازی می‌شود.