فعالیت ۳۱ شعبه دادگاه تجدید نظر در استان اصفهان

فعالیت ۳۱ شعبه دادگاه تجدید نظر در استان اصفهان

سه شنبه ۰۶ اسفند - سیاست

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ۳۱ شعبه فعال دادگاه تجدید نظر در استان اصفهان فعال است که به زودی ۱۰ شعبه دیگر راه‌اندازی می‌شود.