فعال کردن مکانیزم ماشه فرار از عدم اجرای مسئولیت‌های اروپایی‌هاست

فعال کردن مکانیزم ماشه فرار از عدم اجرای مسئولیت‌های اروپایی‌هاست

یکشنبه ۱۱ خرداد - سیاست

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اقدام سه کشور اروپایی برای فعال کردن مکانیزم ماشه در برجام را خلاف موازین بین‌المللی دانست و گفت: این رفتار برای فرار از عدم اجرای مسئولیت‌های اروپایی‌ها است.