فناوری‌های فوتونیک به مدارس برتر راه می‌یابند

فناوری‌های فوتونیک به مدارس برتر راه می‌یابند

دوشنبه ۰۵ اسفند - اجتماعی

ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با هدف استعدایابی و تربیت نیروی خلاق، درصدد برآمده است از برگزاری کارگاه‌های آموزشی فناوری‌های فوتونیک در مدارس برتر حمایت کند.