فیلم لحظه سقوط شهاب سنگ در آسمان کانادا

فیلم لحظه سقوط شهاب سنگ در آسمان کانادا

شنبه ۰۹ اسفند - علمی

گذر یک شهاب‌سنگ با دنباله‌ی آبی رنگ از آسمان آلبرتا در کانادا سیلی از گزارش‌ها را به سمت مراکز رصد نجوم روانه کرد زیرا برخی از کانادایی‌ها نگران بودند که مورد حمله‌ی اتمی قرار گرفته باشند!