قاسم‌پور: جامعه جهانی آمریکا را بابت فاجعه دشت برچی بازخواست کند

قاسم‌پور: جامعه جهانی آمریکا را بابت فاجعه دشت برچی بازخواست کند

دوشنبه ۲۴ خرداد - ورزش

رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم در واکنش به انفجار بمبی در نزدیکی مدرسه دخترانه در منطقه «دشت برچی» واقع در غرب کابل گفت: رد خون دختران شهید افغانستان در منطقه شیعه نشین کابل به آمریکا و اشغالگرانی می رسد که در این کشور تروریست پرورش دادند.