قاسم آهنین‌جان درگذشت

قاسم آهنین‌جان درگذشت

شنبه ۲۹ خرداد - اقتصادی

قاسم آهنین‌جان شاعر پیشکسوت، درگذشت.