قرار گرفتن نام اصغر فرهادی در یک لیست خاص

قرار گرفتن نام اصغر فرهادی در یک لیست خاص

سه شنبه ۲۵ خرداد - اقتصادی

گرچه تعداد زیادی کارگردان با یک فیلم، بسیار موفق داریم اما معدود سینماگرانی تاکنون توانسته اند در همه آثار خود سطحی بالا از کیفیت را حفظ کنند.