قرار گرفتن ۱۲ محقق ایرانی در فهرست دانشمندان پراستناد دنیا

قرار گرفتن ۱۲ محقق ایرانی در فهرست دانشمندان پراستناد دنیا

چهارشنبه ۲۰ فروردین - علمی

بر اساس رتبه بندی‌های جهانی ۱۲ دانشمند ایرانی از ۹ دانشگاه کشور در لیست ۶۲۰۰ پژوهشگر پراستناد برتر دنیا قرار گرفتند، ضمن آنکه بر اساس رتبه‌بندی کیواس، دانشگاه‌های شریف،تهران و شیراز ارتقای ۱۰۰ پله‌ای داشته‌اند.