قصر حبابی با بررسی ۳۰ باور در رابطه زناشویی

قصر حبابی با بررسی ۳۰ باور در رابطه زناشویی

پنج شنبه ۱۴ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- «قصر حبابی» کتابی از محتوای کمک آموزشی حاصل پژوهش و تجربیاتی است که به گفته نویسندگان به منظور سرعت بخشیدن به فرایند مشاوره همسران برای زندگی بهتر به بررسی ۳۰ باور منطقی و غیر منطقی در رابطه با زناشویی پرداخته و به رشته تحریر درآمده است.