قصه‌هایی که از کنارشان رد می‌شویم

قصه‌هایی که از کنارشان رد می‌شویم

چهارشنبه ۲۶ خرداد - اقتصادی

گاهی به راحتی از آن‌ها عبور می‌کنیم و گاهی هرچند که دیده می‌شوند اما دست‌مایه اهداف دیگری هستند؛ قصه‌هایی که زندگی آدم‌ها را روایت می‌کنند در حالی جای‌شان در هنر و ادبیات خالی است که به نمایش تکراری صداوسیما تبدیل شده‌اند.