قطع هر دو پای جوانی در تصادف با گاردریل

قطع هر دو پای جوانی در تصادف با گاردریل

سه شنبه ۱۲ اسفند - اجتماعی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران از قطع هر دو پای جوان ٢۵ ساله در پی تصادف در بزرگراه یادگار امام خبر داد.