قمی:‌اهتمام جدی برای گسترش ظرفیت‌های فرهنگی وجود دارد

قمی:‌اهتمام جدی برای گسترش ظرفیت‌های فرهنگی وجود دارد

سه شنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۲:۱۵ - فرهنگی

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: اهتمام جدی برای گسترش ظرفیت های فرهنگی وجود دارد .