قیمت جهانی مواد غذایی بالا رفت

قیمت جهانی مواد غذایی بالا رفت

دوشنبه ۲۰ مرداد - اقتصادی

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد قیمت جهانی مواد غذایی که در پی شیوع ویروس کرونا در ماه‌های گذشته کاهش چشمگیری داشت، در ماه ژوئن برای نخستین بار در سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا کرد.