قیمت پیامک در سال آینده گران می‌شود

قیمت پیامک در سال آینده گران می‌شود

شنبه ۰۹ اسفند - اقتصادی

نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت کنند.