لحظه شنیدن سوم شدن در کنکور تجربی

لحظه شنیدن سوم شدن در کنکور تجربی

سه شنبه ۲۹ مهر - علمی

رتبه سوم کنکور تجربی گفت: در ابتدا فکرش را نمی‌کردم رتبه برتر شوم ولی در ادامه با تلاش‌هایی که انجام دادم، به این فکر افتادم که ممکن است برتر شوم.