لزوم ایفای نقش مسئولیت اجتماعی همه آحاد مردم در برابر کرونا

لزوم ایفای نقش مسئولیت اجتماعی همه آحاد مردم در برابر کرونا

سه شنبه ۲۹ مهر - اجتماعی

نماینده مردم تهران در شورای عالی استانها با تاکید بر لزوم ایفای نقش مسئولیت اجتماعی همه آحاد مردم در برابر کرونا، گفت: امروز برای قطع زنجیره شیوع این بیماری و خروج از شرایط بحرانی نیازمند مشارکت همه شهروندان کشور هستیم و باید پیش از اعمال محدودیت ها مسئولیت اجتماعی خود در برابر شیوع این بیماری را ایفا کنیم.