لمپارد : به من احترام گذاشته نمی شود چون انگلیسی هستم!

لمپارد : به من احترام گذاشته نمی شود چون انگلیسی هستم!

چهارشنبه ۱۲ آذر - ورزشی

فرانک لمپارد می گوید احترامی که بقیه مربیان تیم های بزرگ دارند را حس نمی کند.