“مادرانگی”

“مادرانگی”

یکشنبه ۳۰ شهریور - اجتماعی

همیشه و همه‌جا دست فرزند خردسال خود را می‌گیرد و مراقب است تا حادثه‌ای نتواند او را مورد آزار قرار دهد، آغوش او پناه‌گاه امنی برای فرزندانش است، مهر و محبت مادر از بدو ورود فرزندش به این دنیا و تا انتها بی‌پایان است و آن را بی‌هیچ منتی تقدیم فرزاندان و خانواده خود می‌کند. “مادرانگی” را می‌توان بزرگ‌ترین نشانه از آدمیت انسان‌ها دانست.