مادران چند شهید دفاع مقدس به فرزندان‌شان پیوستند

مادران چند شهید دفاع مقدس به فرزندان‌شان پیوستند

سه شنبه ۲۵ خرداد - اقتصادی

«حاجیه خانم کبری صالحی» و «حاجیه طیبه عباسی» مادران چند شهید دفاع مقدس بر اثر کهولت سن درگذشتند.