مارکوپولوترین مربی تاریخ را بشناسید؛ مردی با ۴۷ تغییر تیم

مارکوپولوترین مربی تاریخ را بشناسید؛ مردی با ۴۷ تغییر تیم

چهارشنبه ۱۴ خرداد - ورزشی

تهران- ایرنا- «هلیو دوس آنخوس» برزیلی تاکنون ۴۷ بار تغییر تیم داده و در ۳۰ تیم مختلف سرمربیگری کرده است.