مالیات آستان قدس رضوی برای تکمیل و تجهیز مدارس اختصاص می‌یابد