ماموریت‌های قوه قضائیه با این میزان بودجه هیچ تناسبی ندارد

ماموریت‌های قوه قضائیه با این میزان بودجه هیچ تناسبی ندارد

پنج شنبه ۰۶ آذر - سیاست

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه گفت: ماموریت‌ها و وظایفی که این دستگاه دارد با این میزان بودجه هیچ تناسبی ندارد.